Šta znači EDEOLATRIJA?

» edeolatrija • ženski rod Obožavanje stidnih delova (spolnih organa) kao simbola plodnosti, npr. kod Indijanaca.