Šta znači EDEMATIZIRATI?

» edematizirati • glagol (medicina) Oticati, patiti od vodene bolesti.