Šta znači EDEMATIČAN?

» edematičan • pridev (medicina) Otečen, koji ima otok, sa otokom.