Šta znači EDEMATEZAN?

» edematezan • pridev (medicina) Otečen, koji ima otok, sa otokom.