Šta znači ED?

» ed • muški rod Pomoć, pomaganje; u vistu: saigrač, partner; ed-memoar, spis koji treba da posluži kao podsetnik.