Šta znači ECE?

» ECE • skraćenica Skraćenica ekonomske komisije UN za Evropu.