Šta znači EBANISTERIJA?

» ebanisterija • ženski rod Fina stolarija, umetnički izrađeni predmeti od drveta, naročito od abonosa. (grč.)