Šta znači EAN?

» EAN • skraćenica Evropska akademija nauka.