Šta znači DOALIJ(UM)?

» doalij(um) • nlat. doalium prav. imanje koje ostaje, posle muževljeve smrti ženi na uživanje, udovički deo; doarijum.