Šta znači DO?

» do • imenica (muzika) Prva nota solmizacije .

» do • muški rod Dolina, dola.
» do • predlog Kraj, uz.