Šta znači DHTML?

» DHTML • skraćenica (računari) Programski jezik koji omogućava potpuno kontrolisanje događanja i pozicije elemenata pri kreiranju web strane. Podržavaju ga Microsoft Internet Explorer od verzije 4.0 i djelimično Net-scape od verzije 4.0.