Šta znači DELOVODNIK?

» Delovodnik • im. ova reč se zapravo odnosi na modul aplikacije za finansijsko knjigovodstvo, svrha delovonika je zavodjenje, registrovanje, evidencija, organizovanje..