Šta znači CUNG-LI.JAMEN?

» Cung-li.jamen • kin. kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.