Šta znači ČUDAŠTVO?

» čudaštvo • imenica Osobenjaštvo, čudački postupak.