Šta znači CRVI?

» crvi • (životinja) Valjkasti mekušci.