Šta znači CRVENI?

» Crveni • muški rod (sleng, dijalekt) Levičar, revolucionar, komunist.