Šta znači CRV?

» crv • muški rod (crv) Sitan gmizavac bez kostiju, sitan mekušac.

» crv • muški rod (računari) Vrsta virusa koji inficira sisteme, jedan za drugim, kao crv koji grize kroz meku zemlju. Najpoznatiji virus ovog tipa napravio je jedan student koji je za samo tri sata oborio čitav Internet. (Očekivao je da će mu za to biti potrebno sata pa je bio prilično iznenađen onim što je uradio).