Šta znači CLIENT?

» client • muški rod (računari) Računar u mreži koji izvršava sopstvene programe, a procesne podatke prima od drugog, centralnog računara - servera. Kada šaljete ili primate elektronsku poštu, vaš računar je klijent koji je priključen na neki e-mail server.