Šta znači ČLANARINA?

» članarina • ženski rod Taksa za članstvo.