Šta znači CINKPATIJA?

» cinkpatija • grč. synkrateo zajedno držim, vladam savladavina, oblik državne uprave u kome narod, preko cvojix izabranika, uzima izvesnog učešća u vpxovnoj upravi.