Šta znači CINKOVE LEGURE?

» cinkove legure Legure cinka sa drugim metalima, napr. sa bakrom (mesing), sa bakrom i niklom (novo srebro), sa kalajem (bronza)