Šta znači ČINITI?

» činiti • glagol Raditi, delati, proizvoditi.
Štaviti (kožu).