Šta znači CINIK?

» cinik • muški rod Čovek potpuno i podjednako ravnodušan prema dobru i prema zlu; nepristojan, bezočan čovek; up. cinici.