Šta znači CINICI?

» cinici Pristalice Sokratovog učenika Antistena, koji su učili da su najveća dobra u životu otsustvo želja, autakrija i vrlina, sa naročitim naglašavanjem potrebe za što većom prirodnošću; kod docnijih cinika ovo se učenje izvrglo u često bezočno zanemarivanje svih običaja i vrednosti, tako da se izraz cinizam može smatrati tipičnim za oznaku ovakvog ponašanj. (Naziv po gimnaziji u kojoj je Antisten poučavao).