Šta znači CINFONIJETA?

» cinfonijeta • ital. muz. mala cimfonija.