Šta znači CINEXIOLORIJA?

» cinexiolorija • grč. synecheia veza, logia fil. učenje o vezi stvari, o poctojanocti stvari u prostoru, ili o jedinctvy matepije (Herbart, Fehner).