Šta znači CINEFAKCIJA?

» cinefakcija • ženski rod Upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u pepeo.