Šta znači CINEDPIJYM?

» cinedpijym • grč. synedrion zasedanje, skupština veća; naročito: nekadašnji jevpejcki visoki savet u Jepycalimu, koji je imao 72 člana.