Šta znači CINECTEZIJA?

» cinectezija • grč. synaisthesis caocećaj, saoset sposobnost jednor nenadraženog čula aa oseti nadpažaj drugog nekog čula, npr. da se vidi boja kad se čyjy tonovi, tzv. "clyšanje boja" (pri zvuku trube vidi se crvena boja itd.); poet. književna slika nastala cpajanjem raznorodnih čulnih utisaka (npr. Remboovi vokali u boji).