Šta znači CINĐEL?

» cinđel • grč. syn sa, lat. cella ćelija onaj koji je zajedno s kim u ćeliji; prvobitno: monah koga je sa sobom dovodio novoizabrani episkop, s kojim je, i kao episkop, provodio manastirski život; tajni savetnik episkopa (viši monaški čin u ppavoclavnoj crkvi); up. sincelus.