Šta znači CINAPIZACIJA?

» cinapizacija • nlat .sinapisatio med. privijanje slačice ia obolelo mesto.