Šta znači CINANTROPIJA?

» cinantropija • ženski rod (medicina) Ludilo u kome čovek uobrazi da je pas.