Šta znači CINANDPIJA?

» cinandpija • grč. syn, aner gen. andros čovek, muž bot. sraslost prašnikovih niti ( filamenata) i prašnica (antera) u izvesnih biljaka.