Šta znači CINABARIT?

» cinabarit • muški rod (mineral) Rumenica, živin sulfid, jedina ruda žive, vrlo lepe boje.