Šta znači CICERO?

» cicero • muški rod (štamparstvo) Slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4.5mm (nazvana po tome što su prvi put upotrebljena 14za štampanje Ciceronovih pisama).