Šta znači ĆIĆARIJA?

» Ćićarija • ženski rod (geologija) Oblast na severozapadu Istre.

» ćićarija • ženski rod (sleng, dijalekt) Zabava, žurka.