Šta znači CIBORIJUM?

» ciborijum • muški rod U kat. crkvi: posuda u kojoj stoji posvećena hostija.