Šta znači ČI?

» či • muški rod 1 Mera za dužinu u Kini: stopa = 0.3m;
Mera za puteve = 0.2m;
Mera za žito od 1činga = oko 1l.