Šta znači ČAJKA?

» čajka • ženski rod Lak i brz čamac kod Srba u Vojvodini, Mađara, Turaka i Kozaka na Dunavu i Dnjestru (služio i kao ratni čamac); šajka.