Šta znači ĆAĆA?

» ćaća • muški rod (sleng, dijalekt) Naziv za oca u nekim našim krajevima.

» Pogledajte i Caca «