Šta znači CABOPEJCI?

» cabopejci jevpejcki naučnici u (državi) Vavilonu, koji su se bavili ppoučavanjem Talmuda.