Šta znači ĆA?

» Ca • skraćenica (hemija) Simbol kalcijuma.

» Ća • nar. U dalmaciji znači idi - ići

» Pogledajte i ća ČA «