Šta znači BUJER?

» bujer • muški rod Vrsta saonica.
Laki jedrenjak (rus.)