Šta znači BUJ?

» buj • muški rod Carinski žig koji se udara na vunenu robu; vrsta tkanine.