Šta znači BUBANJ?

» bubanj • muški rod (muzika) Udarački muzički instrument.

» bubanj • muški rod (računari) Jedinica eksterne memorije sa namagnetisanim cilindrom na čijoj površini su staze za ubeležavanje ili čitanje; cilinder se kontinuirano okreće, obezbeđujući upisivanje ili čitanje binarno kodiranih podataka preko određenih magnetnih glava.