Šta znači BUA?

» bua • usklik Izraz prezira i odvratnost.