Šta znači BU?

» BU • skraćenica Beogradski univerzitet.