Šta znači BRUMIJER?

» brumijer • muški rod Drugi mesec francuskog republikanskog kalendara.