Šta znači BRUM?

» brum • muški rod Zatvorena laka kočija sa dve sedišta i jednim konjem nazvana po imenu čuvenog engleskog državnika Bruma (1778-1868).