Šta znači BRUH?

» bruh • muški rod (medicina) Kila na donjem delu trbušne duplje, hernija, kila. (nem.)